Du er her: Home Velkommen til kommuneplanen

Greenlandic   Dansk
Kommunen Bosteder Bestemmelser Arealtildeling Redegørelse

Velkommen til kommuneplanen


Kommuneplanens opbygning

Hjemmesiden indeholder fem faneblade, der relaterer sig til hinanden på følgende måde:

Fanebladet Kommunen indeholder en vision for kommunen under et, der sammen med en analyse af befolkningsudviklingen leder frem til tre geografier. Geografierne beskriver den indbyrdes rolle mellem kommunens bosteder.

Fanebladet Bosteder indeholder en beskrivelse af kommunens enkelte bosteder baseret på den overordnede rollefordeling beskrevet i geografierne. De enkelte afsnit indeholder:

  • En strategi for udviklingen, der er en overordnet tilgang til udviklingen, herunder særligt befolkningsudvikling og bosætning, med udgangspunkt i georgrafiernes rolle.
  • En række temaer, der er fælles for de tre hovedbyer og omfatter centerstruktur, trafikstruktur, erhvervsstruktur, bevaringsværdige områder, grøn struktur og det åbne land.
  • Et eller flere fokusområder, der er indsatser i fysisk afgrænsede dele af bosteder.


  

Fanebladet Bestemmelser indeholder kommuneplanens opdeling af kommunen i delområder fordelt på bosteder med tilhørende bestemmelser om formål, anvendelse, bebyggelsesforhold, etc.

Fanebladet Arealtildeling indeholder det specifikke regelsæt for tildeling af arealer på baggrund af den overordnede planlægning.

Fanebladet Redegørelse er en sektoropdelt beskrivelse af status, politikker, mål for udvikling og arealanvendelse samt planlagte initiativer for de enkelte kommunale sektorer. Redegørelsen udgør grundlaget for kommuneplanen.

Kommuneplanens vedligeholdelse

Kommunalbestyrelsen skal hvert 4. år ifølge lovgivningen beslutte, om og hvordan kommuneplanen skal revideres inden for den kommunale valgperiode. Samtidig pålægges det kommunalbestyrelsen løbende at foretage den fornødne ajourføring af kommuneplanen.